Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı

Blog-Post-Image

Sürdürülebilirlik Raporu Nedir?

Sürdürülebilirlik Raporları, firmaların proje ve faaliyetleri sonucu doğada bıraktıkları etkileri, bunların doğa ve firma üzerinde yarattığı riskleri ve bu riskleri nasıl yöneteceklerini belgeleyen raporlardır.

Sürdürülebilir bir gelecek için yapılacak çalışmalar her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu nedenle de sürdürülebilirlik çalışmaları, özellikle 2000’li yıllarla birlikte genel şirket politikaları arasına girmiştir.

Firmaların geleceklerine dair çok önemli bir gözlem şansı veren sürdürülebilirlik raporlamaları, teknolojik gelişmeler ve iletişim tekniklerindeki artış sayesinde yatırımcılar, müşteriler ve kamuoyu tarafından da kolayca ulaşılabilir olmuş, bu da raporlamanın değerini artırmıştır.

Günümüzde dünyasında ve Türkiye’de, başta büyük şirketler olmak üzere, her yıl binlerce firma dünya standartlarına uygun şekilde sürdürülebilirlik verileri toplayıp analizler yapmakta, riskleri ve stratejilerini belirlemektedir. Ayrıca birbirini takip eden raporların gelişme göstermesi beklenir. Bu nedenle de şirketler sürdürülebilirlik konusunda uzman kişiler ve danışman firmalarla çalışır.

Firmalar; güvenli, tutarlı ve karşılaştırılabilir sürdürülebilirlik raporlamalarını halka açık bir şekilde 2000’li yıllardan itibaren düzenli olarak paylaşmaya başlamıştır. Uluslararası ve ulusal firmalardan Coca Cola, Apple, Samsung, Arçelik, Akbank ve Anadolu Efes düzenli bir şekilde sürdürülebilirlik raporları yayınlayan kuruluşlara örnektir.

Günümüzde en çok tercih edilen raporlama sistemi, GRI – Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative)’dir.

Sürdürülebilirlik Raporunun Amacı Nedir?

Sürdürülebilirlik raporlarının temelde iki amacı vardır:

* İlkinde, kurum ve kuruluşların sürdürülebilir kalkınma modelini kalite artırımı veya finansal büyüme stratejileri gibi benimseyerek sürdürülebilirlik performanslarını ölçmeleri, ölçümler üzerinden ileriye dönük hedefler koymaları ve planlar doğrultusunda ilerlemelerini hedefler.

* İkincisinde ise yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, kamuoyu, medya gibi tüm karar verici ve paydaşların sürekli ve düzenli olarak bilgilendirilmelerini sağlar.

Bu sayede, çevresel politikalarda kilit rol oynayan şirketler sürece pozitif katkı sağlarken geleceklerini de güvence altına almak için sağlam bir adım atmış olurlar.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı Şirketlere ve Çevreye Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Dünyada ve Türkiye’de pek çok şirket, günümüzde düzenli aralıklarla sürdürülebilirlik raporlarını yayınlayıp gelişmeleri paylaşır ve geleceklerine dair güven verirler. Bu nedenle iyi ve doğru şekilde uygulanan bir sürdürülebilirlik raporlaması danışmanlık süreci oldukça kritiktir. Her geçen yıl daha fazla sayıda şirket, güncel standartları takip ederek uzmanlar yardımıyla raporlama çalışmaları yapmakta veya raporlarının iyileştirmektedir.

Sürdürülebilirlik raporlarının sağladığı faydaları düşündüğümüzde ise bunun nedenini anlamak zor değildir.

Firmaya yönelik faydalar:

 • Yatırımcılar, paydaşlar ve karar vericiler finansal verilerin ötesinde şirket değerini daha net görebilir
 • İşletmeler risk analizi ve risk yönetimlerini iyileştirebilir
 • Yeni yatırımcıların işletmeye yönlendirir
 • Şirket itibarına katkıda bulunulur
 • Marka algısı ve güvenilirliği artar
 • Sektörde rekabet şansı artar
 • Sağlam temellere dayanan ekonomik büyüme desteklenir
 • Etkin risk yönetimi ile uzun vadeleri ekonomik hedeflere ulaşabilir
 • Uzun vadede gerçekleşecek şirket gelişmelerine dair öngörü kazanılır
 • Çalışanların sadakat, güven, motivasyon ve performanslarına katkı sağlanır
 • Devlet desteği ve teşviği sağlanabilir
 • Yasal gereklilikler ve olası yaptırımlar için avantaj sağlar ve önlemler alınır

Çevreye yönelik faydalar:

 • Sürdürülebilir gelecek için katkı sağlanır
 • Bu konuda bilinçlenme artar
 • Mevcut durum ölçümü yapılarak geleceğe yönelik adımlar atılır
 • Çevreye zarar vermeden kalkınma politikaları benimsenir ve geliştirilir
 • Toplumun kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için imkân yaratılmış olur
 • Gelişen ekonomilerin temeline çevreyi alarak stratejiler geliştirilmesi için teşvik eder

Kimler Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı Almalıdır?

Sürdürülebilirlik raporları; mimari yapılardan kent projelerine, bankalardan elektronik ürün üreticilerine, yiyecek-içecek sektöründen telekomünikasyona, holdinglerden daha küçük boyutta şirketlere geniş bir yelpazeye hitap eder.

Halka açık şirketlerde yeterli ve doğru bilgiyi barındıran şeffaf bir raporlama, özellikle yatırımcılar ve paydaşlar için büyük önem taşırken, diğer şirketlerin raporlamaları çalışanlar ve müşteriler için belirleyici olabilir.

Sürdürülebilirlik raporları bağlayıcı değildir ancak önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle ulaşım ağları işletmecileri, enerji firmaları, medya kuruluşları, bankacılık ve finans şirketleri, eğitim kurumları, gıda hizmeti veren kurumlar, maden firmalarının vb. yanında şehircilik politikaları ve ulaşım yöntemleri gibi projelerin de danışmanlık alması önerilir.

Kısacası çevre politikaları kapsamında iyileştirme ve risk yönetimi çalışmaları izleyecek tüm kuruluşlar ve projeler sürdürülebilirlik raporu danışmanlığı alabilir.

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması nedir?

GRI, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative), Türkiye’de ve dünyada en çok tercih edilen sürdürülebilirlik raporlaması standartlarını geliştiren, uluslararası bağımsız bir kuruluştur.

1997 yılında ABD’nin bilim ve teknoloji merkezlerinden Boston’da kurulan GRI, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar cevap verecek şekilde standartları da geliştirmiş ve güncellemiştir.

Raporlamaların en önemli ilkelerinden güvenirlik, tutarlılık ve karlılaştırılabilirliği sağlayabilen, kolay uygulanabilir ve sektörlere göre özelleştirebilir kuralları sayesinde popülerliği artmıştır.

ABD’nin en çok takip edilen borsa indekslerinden S&P’de, 2011 yılında işlem gören 500 şirketin %20’si raporlama yaparken 2018’de bu oran %86’ya çıkmıştır.

GRI’nın veritabanına göre Türkiye’de de ilk olarak 2005 senesinde 2 firma ile başlayan raporlama, 2016’da 80’e ulaşmıştır. Borusan Holding, Eczacıbaşı Topluluğu, İş Bankası gibi birçok kurum 1 ya da 2 senelik periyotlarla düzenli olarak rapor yayınlamaktadır.

GRI – Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı Kapsamında Neler Bulunur?

Sürdürülebilirlik raporu danışmanlığı, rapor sürecinin tümüne yayılan çeşitli aşamalardan oluşur:

* Temel hazırlıklar, veri toplama, veri analizi, temel raporlama, paydaşlarla diyalog ve anketler,

* Öncelikli konuların belirlenmesi, teknik hesaplamalar, içerik oluşturma, görsel oluşturma, İngilizce tercüme

* Tasarım teması, firma iletişimi, taslak rapor tasarım entegrasyonu

* GRI endeksi hazırlanması, GRI onayının alınması ve yayınlamayı kapsar.

Tüm bu süreç boyunca rapor,

* Güncel GRI standartlarını kullanarak mevcut durumu çözümleyen,

* Firmaların sürdürülebilirlik çalışma alanlarının tümüne hitap edebilen,

* Riskleri belirleyen ve azaltmak için farkındalık yaratacak stratejiler geliştiren,

* Firmaların ulusal ve uluslararası görünürlüğünün ve saygınlığının artmasına yardımcı olan,

* Uzmanların bilgi ve deneyimleri sayesinde gelişmeleri takip ederek onlara ayak uydurabilen yöntemlerle oluşturulmalıdır.

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Paydaşları ve İlkeleri Nelerdir?

Paydaşlar sadece firmanın yatırımcıları ve hissedarlarını değil; çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini, son kullanıcılar, medya, yöneticiler ve kamu kurumları gibi pek çok farklı grubu da ifade eder.

Firma, GRI ilkelerini takip ederek paydaşları düzenli, tutarlı, dürüst ve karşılaştırılabilir raporlarla bilgilendirmelidir.

GRI ilkelerine göre;

 1. Öncelikli konular belirlenmelidir
 2. Raporun bütünlüğü sağlanmalıdır
 3. Paydaş katılımı gerçekleştirilmelidir
 4. Sürdürülebilirlik içeriği belirtilmelidir.

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları Nelerdir?

GRI; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta standartlar belirlemiştir. Her bir boyuttaki standartlara göre firmanın belirlenmiş şartları sağlayıp sağlamadığını inceler.

1.Ekonomik boyutta: Dünyanın sınırlı kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilmek amacıyla incelenen ekonomik konulardır.

İncelenen başlıklar: Ekonomik Performans, Pazar Varlığı, Dolaylı Ekonomik Etkiler, Satın Alma Uygulamaları, Yolsuzlukla Mücadele, Rekabet Karşıtı Davranış     

2.Sosyal boyutta: Şirketin sosyal çevre için ne ifade ettiğini ve onu sosyal bakımdan nasıl etkilediğini araştırır.

İncelenen başlıklardan bazıları: İstihdam, Çalışma / Yönetim İlişkileri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim ve Öğretim, Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık, Çocuk Emeği

3.Çevresel boyutta: Şirketlerin ekosistem üzerindeki etki ve sorumlulukları, doğaya verilen zararı düşürmek için uyum çalışmaları gibi konularla ilgilenir.

İncelenen başlıklar: Malzemeler, Enerji, Su ve Atıkları, Biyoçeşitlilik, Emisyonlar, Atıklar, Çevresel Uyum, Tedarikçi Çevresel Değerlendirme

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Finansal Olmayan Raporlama Yönergesi Nedir? AB’de belirli şartları sağlayan büyük şirketlerin, 2018’den itibaren çevr...

10 dk

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği sanılanın aksine geleceğin problemi değildir. Beşerî faktörler sonucu gittikçe artan sera gazı emis...

10 dk

Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Yeşil ekonomi, ekonomik kalkınmanın çevresel ve toplumsal alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini...