Tükenmeyen Enerji Kaynakları Nelerdir?

Tükenmeyen Enerji Kaynakları Nelerdir?

Blog-Post-Image

Nüfus artışı ve sanayileşme sonucunda enerji ihtiyacında artış meydana gelmiştir. Enerji ihtiyacının büyük bir çoğunluğu sınırlı olan fosil yakıtlar tarafından karşılanmaktadır.

Fosil yakıtların düzensiz ve aşırı kullanımı sonucunda hava kirliliği ve ormanların tahrip edilmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada devreye giren ve sınırsız olan enerji kaynakları, daha temiz bir geleceğin mümkün olduğunu göstermektedir.

Tükenmeyen enerji kaynakları, doğal olarak var olan ve kendi kendine yenilenen enerji kaynaklarını ifade etmektedir. Bu kaynaklar doğal düzenin bozulmaması halinde sürdürülebilirliğini korumaktadır. Sınırsız olma özelliği sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları olarak da bilinmektedirler.

Tükenmeyen enerji kaynakları arasında güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik, dalga gibi sürekli kendini yenileyebilen doğal kaynaklar yer almaktadır. Bu kaynakların kullanılması ve enerjiye dönüştürülmesi sürecinde çevre kirliliğine sebep olmayan yöntemlerden yararlanılır.

Tükenmeyen enerji kaynakları nelerdir sorusunun cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Tükenmeyen Enerji Nedir? 

Tükenmeyen enerji, doğal olarak yenilenen sınırsız kaynaklardan elde edilen enerji türü olarak tanımlanmaktadır. Bu enerji türünün kullanılması doğal düzenin devamlılığı ile doğrudan bağlantılıdır.

Kömür ve doğalgaz başta olmak üzere, fosil yakıtların yaygın bir şekilde kullanılması çevreye geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Küresel ısınmaya sebep olan fosil yakıt kullanımı, iklim değişikliği probleminin temelinde yer alan sera gazı salımına sebep olmaktadır.

Fosil yakıtların sınırlı ve kirliliğe sebep olan bir yapıda olmaları alternatif enerji kaynaklarının önemini artırmaktadır.

Tükenmeyen enerji kaynakları, doğada sınırsız bir şekilde sürekli yenilenebilen bir kapasiteye sahiptir. Doğal olarak kendi kendine yenilenebilen bu kaynaklar temiz enerji elde etmek için kullanılmaktadır. Temiz enerji, üretimi sırasında sera gazı emisyonu ve çevre kirliliği meydana gelmeyen enerji türünü ifade etmektedir.

Enerji üretiminde fosil yakıtların yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanılması sera gazı emisyonlarının azaltılması anlamına gelmektedir. Böylece, bu kaynakların kullanıldığı enerji üretimi sonucunda karbon ayak izinin azalması sağlanır.

Tükenmeyen Enerji Kaynakları Nelerdir?

Tükenmeyen enerji kaynakları arasında; güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve dalga yer almaktadır.

Gelin, bu yenilenebilen enerji kaynaklarını daha yakından tanıyalım:

1- Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, en basit anlamıyla güneşten elde edilen enerji olarak tanımlanmaktadır. Güneş enerjisi kapsamında güneş ışınları paneller yardımıyla toplanarak ısı ya da elektrik üretilir.

Kaynağını güneş yüzeyindeki füzyon reaksiyonlarından alır. En yaygın olarak kullanılan tükenmeyen enerji türlerinden biridir.

Güneş enerjisi, fotovoltaik (PV) sistemler sayesinde direk olarak elektriğe dönüştürülebilir. Bu sistemler genellikle bina çatılarında ve araçlarda kullanılmaktadır. Güneş enerjisi kapsamında geniş çaplı üretim için daha büyük panellere ve arazi kullanımına ihtiyaç vardır.

Pratik kurulumu sayesinde evlerde elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, kırsal kesimlerde, şebekeden bağımsız olarak elektrik üretme ihtiyacını karşıladığı için tercih edilmektedir.

Kaynağı doğal olması sebebiyle coğrafi bölgeler arasında verim farklılıkları vardır. Yani, çok güneş alan bölgelerde daha etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Maliyeti düşük olduğu için kullanımı giderek artmaktadır.

2- Rüzgâr Enerjisi

Rüzgâr enerjisinin temelinde havadaki sıcaklık, nem ve basıncın farklı olması yer almaktadır. Bu farklılığa sebep olan durum ise yer yüzeylerinin farklı ısınmasıdır.

Basınç farklılığı, hava hareketine sebep olur. Bu hareket sonucunda oluşan kinetik enerji, türbinler aracılığı ile elektriğe dönüştürülmektedir.

Rüzgâr enerjisinden elektrik elde etmek için türbinler veya yel değirmenleri kullanılır. Rüzgâr türbinlerinin deniz üstü (offshore) ve kara üstü (onshore) olarak iki farklı türü bulunmaktadır. Offshore türbinlerin kurulumu daha zor ve maliyetlidir.

Güneş enerjisine benzer şekilde coğrafi şartlara bağlı verimliliği değişmektedir. Bu sebeple, rüzgârın çok olduğu coğrafi alanlarda kullanımı tercih edilmektedir.

3- Biyokütle Enerjisi

Biyoenerji olarak da bilinir. Kaynağını bitkisel ve hayvansal atıklardan alır. Üretiminde kullanılan atıkların yenilenebilir olma özelliği sayesinde tükenmez bir kaynak olarak tanımlanır.

Organik materyallerden oluşan biyokütlenin çeşitli işlemlerden geçerek yanması sonucunda ortaya çıkan ısı, buhar türbinleri ile elektriğe dönüştürülür. Isınma, yakıt ve elektrik üretimi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Genellikle evlerde ve ulaşım alanında tercih edilmektedir.

Biyokütle enerjisi; sıvı biyoyakıt, katı biyokütle ve gaz gibi farklı formlarda üretilmektedir. Bu enerji türünün üretimi, atık yönetimine katkı sağlayarak çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olmaktadır.

4- Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, yer kabuğunda biriken termal enerjinin kullanılmasıyla elde edilir. Yer altında biriken ısı, buhar ve gazlar, ısı ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Kaynağını yer ısısından aldığı ve üretiminde çevreyi kirletmediği için yenilenebilir ve temiz bir enerji türüdür.

Güneş ve rüzgâr enerjisiyle kıyaslandığında devamlılığı yüksek bir şekilde elektrik üretimi sağlayabilir. Genellikle ısınma ve elektrik üretimi amacıyla konutlarda ve seralarda kullanılmaktadır.

Üretimi coğrafi şartlara ve ısı seviyesine bağlıdır. Elektrik üretimi için ısı seviyesinin yüksek olması gereklidir. Enerji üretiminin yanı sıra tedavi ve turizm sektörlerinde de bu kaynaktan yararlanılmaktadır.

5- Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik enerji, suyun akış gücü kullanılarak elde edilir. Bu kapsamda, suyun yer aldığı iki farklı nokta arasındaki potansiyel enerji farkından yararlanılır. Suyun hızlı bir şekilde aktığı yerlere kurulan baraj veya setler aracılığı ile enerji üretimi sağlanır.

Suyun hareketi, temiz ve yenilenebilir bir doğal kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidroelektrik santraller depolamalı ve nehir tipi olmak üzere ikiye ayrılır.

Depolamalı santrallerde barajda depolanan su kullanılır. Nehir tipi santrallerde ise akan suyun kinetik enerjisinden yararlanılır.

Yeryüzü şekilleri ve akarsular ile yakından ilgili olduğu için üretimi coğrafi koşullara bağlıdır. Unutmamak gerekir ki, büyük çaplı hidroelektrik enerji santrallerinde kurulum ve enerji üretimi aşamasında çevre kirliliği riski ortaya çıkmaktadır.

6- Dalga Enerjisi 

Okyanus enerjisi, deniz hidrokinetik enerjisi ya da gel-git enerjisi olarak da adlandırılır. Deniz ve okyanuslardaki dalgalardan yararlanılması sonucunda yenilenebilir ve temiz enerji üretimi sağlanmaktadır.

Dünya yüzeyinin sularla kaplı olması dalga enerjisinin önemini artırmaktadır. Başka bir deyişle, dalga hareketinden yararlanarak enerji üretiminin coğrafi koşullara bağlı olarak çok yüksek bir potansiyeli vardır.

Dalga enerjisi üretiminin zahmetli ve pahalı bir kurulum süreci vardır. Bu yüzden, henüz yaygın bir şekilde kullanılacak kadar pratik ve kullanışlı değildir.

Tükenmeyen Enerji Kaynaklarının Önemi

Fosil yakıtlara alternatif sunan tükenmeyen enerji kaynakları, sınırsız olma özellikleri sayesinde geleceğe yönelik birçok avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda, coğrafi koşullara ve teknolojik gelişmelere olan bağlılıkları sebebiyle çeşitli dezavantajlara da sahiptirler.

Tükenmeyen enerji kaynaklarının kullanımının avantajlarını ve dezavantajlarını sizin için listeledik:

Avantajlar

  • Sınırsız ve yenilenebilir bir kaynaktır.
  • Enerji üretim aşamasında çevre kirliliğine sebep olmaz.
  • Enerjiye dönüştürülmesinde fosil yakıtlara kıyasla daha az emisyon meydana gelir.
  • Gelişen teknolojiler sayesinde maliyeti uygundur.
  • Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmaya yardımcı olur.
  • Net-zero hedefleri ile uyumlu olarak enerji dolaylı emisyonların azaltılmasını sağlar.

Dezavantajlar

  • Enerji üretiminde kullanımı coğrafi koşullara bağlıdır.
  • Yeni gelişen bazı teknolojilerin kurulumu pahalı ve zahmetlidir.
  • Mevsimsel ve hava durumu kaynaklı kesinti ihtimali vardır.
  • Depolama kapasitesi alanında yeterli gelişim sağlanmamıştır.

Her geçen gün gelişen yeşil ve temiz teknolojiler, tükenmeyen enerji kaynaklarına düşük maliyetle ulaşımın önünü açmaktadır. Ek olarak, doğal kaynakları daha verimli ve etkili şekilde kullanmanın yolları sürekli gelişmektedir.

Enerji üretiminde tükenmeyen kaynakların kullanımı yaygınlaştıkça sürdürülebilir bir gelecek hedefine ulaşmak mümkün olacaktır.

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Finansal Olmayan Raporlama Yönergesi Nedir? AB’de belirli şartları sağlayan büyük şirketlerin, 2018’den itibaren çevr...

10 dk

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği sanılanın aksine geleceğin problemi değildir. Beşerî faktörler sonucu gittikçe artan sera gazı emis...

10 dk

Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Yeşil ekonomi, ekonomik kalkınmanın çevresel ve toplumsal alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini...