Yeşil Bina Sertifikası Önemi

Yeşil Bina Sertifikası Önemi

Blog-Post-Image

Yeşil Bina Sertifikası Kullanım Alanları ve Önemi

İktisat bilimini tanımlayan o öz cümleden hareketle geliştirilen sistemlerden biridir yeşil bina: “Sınırlı kaynakların sınırsız ihtiyaçlara tahsisi…; Dünya kaynaklarının belirli miktarda olması ve sürekli olarak kontrolsüz tüketimleri bugün için insanlığın karşısında belki meteor çarpmasından sonra en önemli sorundur. Medeniyetin idamesini için sürdürülebilir enerji kaynaklarının tasarımı ve kullanımının arttırılmasına yönelik yapılan ar-ge çalışmalarının bir mahsulü olan yeşil bina; çevreyle uyumlu, verimli ve gerekli enerji tüketimine sahip her türlü yapıya verilen isimdir.

Tüketilen gıdaların üzerine yapıştırılan organik – doğal gibi etiketlerden esinlenerek geliştirilmiş yeşil bina konsepti daha sağlıklı ve düzenli bir dünya sisteminin de anahtarı niteliğinde… Konutların enerji tüketiminde yüzde 70, küresel ısınmaya yol açan CO2 salınımında ise yüzde 40 etkiye sahip olduğu göz önüne alınarak bir değerlendirme yapıldığın yeşil bina sertifikası ile elde edilebilecek kaynak kullanım düzenlemesinin yeterliliği noktasında bir fikir sahibi olunabilir. Sürdürülebilir enerjinin sağlanmasında çok büyük bir hareket alanı sağlayan yeşil bina sertifikasyon sistemi oranlarla sabit olan aşırı etkinin önüne geçilerek ortadan kaldırılmasını içeriyor.

Paneller aracılığıyla elde edilen güneş enerjisi, dev tribünler yardımıyla sağlanan rüzgar enerjisi ve binlerce tonluk su gücüyle biriktirilebilen enerjiler geleceğimiz için her ne kadar çok büyük öneme sahip olsa da, tüketim seviyemiz bu kadar kontrolsüz olduğu sürece bir krizle yüzleşmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bu minvalde yeşil bina sertifikasının ne denli önemli olduğuna vurguyu yapmadan geçemeyiz. Gereksiz kullanımların önüne geçip, verimli yeşil binaların tasarımının sağlanmasını destekleyen yasal düzenlemeler ekonomi çevrelerinde de büyük yankılara yol açtı. Yeşil bina sertifikası sahibi yapılar tüketicilerin yoğun ilgisi ile karşılaşınca ekonomi çevreleri bunların yönelik taleplerini arttırdı. Diğer yandan mimar ve mühendislerin yapılardaki yeşil bina sertifikası kullanımını arttırmaları da böylece mümkün oldu.

Sonuç olarak denilebilir ki yeşil binalar gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir dünyanın olması için üretilmiş radikal çözümlerden biridir. Bu tarz sistemler desteklendikçe geliştiğinden sosyal sorumluluk bilinci kapsamında bu yapıların tercih edilmesi, talep arzı doğurur düsturunca ilgili yapıların ve dünya geleceğinin de garanti almasını sağlayacaktır.

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Finansal Olmayan Raporlama Yönergesi Nedir? AB’de belirli şartları sağlayan büyük şirketlerin, 2018’den itibaren çevr...

10 dk

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği sanılanın aksine geleceğin problemi değildir. Beşerî faktörler sonucu gittikçe artan sera gazı emis...

10 dk

Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Yeşil ekonomi, ekonomik kalkınmanın çevresel ve toplumsal alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini...