MAKALELER

Blog-Post-Card-Mockup
22 Şubat 2023

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Finansal Olmayan Raporlama Yönergesi Nedir? AB’de belirli şartları sağlayan büyük şirketlerin, 2018’den itibaren çevresel, sosyal ve yönetişimsel faaliyetlerine ilişkin bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir. Firmaların çevreyi koruma çabalarını, çalışanlarına karşı davranışlarını, insan haklarına aykırı hareket etmemelerini, yolsuzlukla mücadelerini ve şirket yönetim kurullarında eşit temsiliyete yer vermelerini içeren beş temel konuyu kapsayan bildiriler Finansal Olmayan Raporlama… Okumaya devam et AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
26 Ağustos 2022

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği sanılanın aksine geleceğin problemi değildir. Beşerî faktörler sonucu gittikçe artan sera gazı emisyonları günümüzün en önemli problemi haline gelmiştir. Dünyanın ikliminde meydana gelen mevcut değişim; iklim bölgelerinin değişmesi, ani hava değişimleri, bitki ve hayvanların habitatlarının farklılaşması, buzulların erimesi gibi birçok soruna yol açmaktadır. İklim Değişikliği Nedir? İklim değişikliği, sıcaklık ve hava modellerindeki uzun… Okumaya devam et İklim Değişikliği Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
19 Ağustos 2022

Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Yeşil ekonomi, ekonomik kalkınmanın çevresel ve toplumsal alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden bir kavramdır. Bu kavram; sosyal eşitliğin sağlandığı, kaynakların verimli kullanıldığı, biyoçeşitliliğin korunduğu ve ekosisteme verilen zararların azaltıldığı bir şekilde kalkınmanın gerçekleştiği ekonomileri ifade etmektedir. Geleneksel olarak kalkınma ve gelişme gibi kavramlar sadece ekonomik boyutta ele alınmış ve bu yaklaşım sonucunda… Okumaya devam et Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
15 Ağustos 2022

Biyoçeşitlilik: Nedir ve Neden Önemlidir?

Biyoçeşitlilik, tüm canlı organizmalar arasındaki farklılıkları ifade eder. Biyolojik çeşitlilik olarak da ifade edilmektedir. Tüm ekosistemde veya sadece belirli bir bölgede yer alan canlı çeşitliliğini belirtmek için kullanılan önemli bir kavramdır. Biyoçeşitlilik nedir sorusunun cevabını verebilmek için belirli bir bölgedeki türlerin, genlerin, ekolojik olayların ve ekosistemlerin oluşturduğu bütüncül yapıya bakmak gerekir. Bu bütüncül yapı içerisindeki… Okumaya devam et Biyoçeşitlilik: Nedir ve Neden Önemlidir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
9 Ağustos 2022

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi: Borsada Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan Borsa İstanbul, kurumsal sürdürülebilirlik alanında yüksek performansa sahip olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ni hayata geçirmiştir. Bu endeks sayesinde, sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal performans yerel ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilmektedir. Şeffaf bir süreç sonucunda şirketlerin öncü faaliyetlerle rekabet avantajı kazanmalarına olanak sağlanmaktadır. Aynı zamanda, yatırımcı etkileşiminin geliştirilmesi ve daha fazla yatırım… Okumaya devam et BIST Sürdürülebilirlik Endeksi: Borsada Kurumsal Sürdürülebilirlik

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
5 Ağustos 2022

Fosil Yakıtlar: Tanımı, Kullanım Alanları ve Zararları

Fosil yakıtlar, oluşması çok uzun süren fosilleşmiş bitki ve hayvanlardan elde edilmektedir. Üretim ve kullanım aşamalarındaki sebep oldukları emisyonlar sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla çevresel etkileri çok daha yüksektir. Ayrıca, canlı organizmaların kalıntıları olmaları sebebiyle karbon içerikleri yoğundur. Fosil yakıtlar nelerdir, örnekleri ve kullanım alanları hakkındaki detaylar ve kullanımı ve çıkarılması sonucunda ne gibi zararları… Okumaya devam et Fosil Yakıtlar: Tanımı, Kullanım Alanları ve Zararları

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
1 Ağustos 2022

Sürdürülebilir Kalkınma: Tanımı ve Boyutları

Sürdürülebilir kalkınma, insani gelişme hedeflerini gerçekleştirme kapsamında; çevrenin, ekonominin ve toplumun bir denge içerisinde ele alınmasını ve insan faaliyetlerini mümkün kılan doğal kaynakların devamlılığını esas alan bir kalkınma yaklaşım biçimidir. Sürdürülebilir kalkınma, insan faaliyetlerinin devamını sağlamamız için kritik bir öneme sahiptir. Günümüzü ve geleceği şekillendirirken sürdürülebilirliğin sağlanması bu kavram ile açıklanabilmektedir. Bu kavram çatısı altında,… Okumaya devam et Sürdürülebilir Kalkınma: Tanımı ve Boyutları

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
27 Temmuz 2022

Yenilenebilir Enerji Nedir?

İnsan faaliyetleri sebebiyle açığa çıkan sera gazı emisyonları çevreye geri dönülemez zararlar vermenin eşiğindedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede konvansiyonel enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması (telafi süreci için) elzemdir. Günümüzde fosil yakıtlar gibi yenilenemez enerji kaynaklarının aksine daha yeşil, çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklardan enerji üretimi gerçekleşiyor olsa da, dünya genelinde… Okumaya devam et Yenilenebilir Enerji Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
19 Temmuz 2022

Sera Etkisi Yapan Gazlar Nelerdir ve Nasıl Azaltılır?

Sera etkisi yapan gazlar, yeryüzünden yansıyan Güneş ışınlarının atmosferde tutulmasına ve Dünya’nın ısınmasına sebep olan gazlardır. Dünya’nın yaşanabilir bir sıcaklıkta olmasına sebep olurlar. Bu gazların atmosfere salımına sera gazı emisyonu da denmektedir.   Kızılötesi ışınları tutarak ısıyı hapseden bu gazların oranında, insan faaliyetleri sonucunda artış meydana gelmesi, küresel ısınma gibi problemlere yol açmaktadır.   Sera gazlarının küresel… Okumaya devam et Sera Etkisi Yapan Gazlar Nelerdir ve Nasıl Azaltılır?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
14 Temmuz 2022

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Enerji kullanımı ve enerji kaynakları, toplam küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %60’ından sorumludur, ve iklim değişikliğinin en baskın nedenlerinden biridir. Bu nedenle uzun vadeli iklim hedeflerinde enerji kullanımında karbon salınımının azaltılması, sürdürülebilirlik ve gerçekçi hedefleri için oldukça önemlidir. Yenilenemez enerji nedir? Yenilenemez enerji, sürdürülebilirliği olmayan kaynaklardan elde edilen enerji kaynaklarını ifade etmek için kullanılır. Yenilenebilir… Okumaya devam et Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
7 Temmuz 2022

Temiz ve Yenilenebilir Enerji Üretmek: Güneş Enerji Santralleri

Güneş Enerji Santralleri (GES) Ne İşe Yarar? Dünya’nın enerji ihtiyacı her geçen gün artarken enerji üretim araçlarının doğaya olan etkisi de sürekli tartışılıyor. Enerjinin kömür ve doğal gaz gibi yenilenemez kaynaklardan üretilme süreçleri açığa çıkardıkları sera gazı emisyonları bakımından zararlı olmanın yanı sıra, tükenebilir kaynaklara dayandıkları için sürdürülebilir de değiller. Bu sebeple yenilenebilir kaynaklar kullanılarak… Okumaya devam et Temiz ve Yenilenebilir Enerji Üretmek: Güneş Enerji Santralleri

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
29 Haziran 2022

Sürdürülebilir Bir Tasarım Felsefesi: Permakültür

Permakültür Ne Demek? Sürdürülebilir yaşam, ekolojik bilinç, doğa dostu uygulamalar gibi kavramların giderek popülerleşmesi tesadüf değil. Dünya her geçen gün daha büyük bir şiddetle sömürülüyor ve yıpranıyor. Kendini ve kaynaklarını yenileyecek gücü bulması her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bilinçsiz üretim ve bilinçsiz tüketim alışkanlıkları ise gezegenimizin omuzlarındaki en büyük yüklerden. İnsan topluluklarının üretim ve… Okumaya devam et Sürdürülebilir Bir Tasarım Felsefesi: Permakültür

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
27 Haziran 2022

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Nasıl Hazırlanır?

Ekonomi ve ticaret sistemleri, küresel ısınma sonucunda iklim odaklı risklerle karşı karşıyadır. Markasını geleceğe taşımak isteyen firmalar, bu risklere karşı hazırlanmaya çalışmaktadır. Hızla değişen sektörel dinamikler, tüm firmalar için çevresel performansın önemi artırmaktadır. EPD (Environmental Product Declaration), yani Çevresel Ürün Beyanı, ürünlerin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerini belgelendirmek için kullanılır. Firmalar EPD ile… Okumaya devam et Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Nasıl Hazırlanır?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
24 Haziran 2022

Ayak İzi Nedir?

Ayak izi kavramı, ekolojik ayak izi, karbon ayak izi ve su ayak izini de kapsamakta ve bir nüfusun üretim ve tüketim faaliyetleri sonuncu bozulan ekosistem dengelerini hesaplamak ve ekosisteme geri kazandırılması gereken miktarı hesaplamak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Doğal süreçte doğa bu dengeleri koruyabilmektedir, fakat sürdürülebilir olmayan üretim, endüstrileşme, tarım arazilerinin kullanımındaki değişim ve yoğun… Okumaya devam et Ayak İzi Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
22 Haziran 2022

ESG Kriterleri: Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Odaklı Yatırımlar

ESG kriterleri, yatırımların performansının sürdürülebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimden oluşan bu kriterlerin kısaltması ÇSY olarak da bilinmektedir. Sürdürülebilir bir yatırım türü olarak bütüncül bir yaklaşımla finansal olmayan risk ve fırsatların anlaşılmasına ve analiz edilmesine olanak sağlar. İklim krizinin küresel etkileri ve değişen müşteri tercihleri, firmaları; çevresel, sosyal ve kurumsal… Okumaya devam et ESG Kriterleri: Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Odaklı Yatırımlar

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
20 Haziran 2022

Karbon ve CO2 (Karbondioksit) Nedir?

Karbon ve CO2 (Karbondioksit), iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirirken merak edilen konulardan biri. Karbon ve CO2 (Karbondioksit)’in doğa içerisindeki dolaşımı karbon döngüsü ve sera etkisi dediğimiz doğal süreçleri yaratımına katkıda bulunur. Aynı zamanda karbon emisyonu ve karbon ayak izi gibi terimlerin de baş karakterleridir. Bu yazı ile karbon ve CO2 (Karbondioksit), karbon döngüsü, sera gazları… Okumaya devam et Karbon ve CO2 (Karbondioksit) Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
17 Haziran 2022

Karbon (CO2) Emisyonu Nedir?

Karbon (CO2) emisyonu, iklim değişikliği ile ilgili en çok duyduğumuz terimlerden biri olabilir. Peki nedir bu karbon emisyonu? İklim değişikliği hakkında kullanılan tabirler ve terimler arasında yer edinen karbon emisyonu aslında yanlış bir kullanımdır. Bu terimi kullanırken kastedilen karbon ayak izi ya da sera gazı emisyonudur. Sera gazları, Güneş’ten gelen kızılötesi ışınları atmosferde emerek ve… Okumaya devam et Karbon (CO2) Emisyonu Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
13 Haziran 2022

Çevresel Sürdürülebilirlik: Tanımı ve Kapsadığı Alanlar

Çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliğin 3 boyutundan (çevresel, sosyal ve ekonomik) biridir. Bu boyut, sürdürülebilirliğin çevrenin korunması ve çevresel etkinin yönetilmesi gibi alanlarını kapsar. İklim krizinin etkileri sonucunda ticaret sisteminde dönüşüm meydana gelmektedir. Yeni regülasyonlar, küresel ısınma bağlantılı riskler ve değişen müşteri tercihleri bu dönüşüme örnek olarak sayılabilir. Uluslararası alan başta olmak üzere, her alandaki faaliyetlerine devam… Okumaya devam et Çevresel Sürdürülebilirlik: Tanımı ve Kapsadığı Alanlar

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
10 Haziran 2022

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir ve Boyutları Nelerdir?

İklim krizinin etkisiyle beraber, kurumsal sürdürülebilirlik kavramı iş dünyasında artık sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram; sürdürülebilirlik hedefinin, yani çevreye zarar vermeden sağlanan kalkınma ile temiz bir geleceğe ulaşma hedefinin kurumsal boyutunu oluşturmaktadır. Firmalar, markalarını sürdürülebilirlik çerçevesinde geleceğe taşırken ESG (Çevresel-Sosyal-Yönetişim) performanslarını artırarak yatırım değerlerini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamaları bu noktada devreye girerek firmalara… Okumaya devam et Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir ve Boyutları Nelerdir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Haziran 2022

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Geleceğin Yaşam Alanları

Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, yaşam alanlarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde planlandığı ve yönetildiği alanları ifade eder. Yaşam alanlarını sürdürülebilir kılarak geleceğe doğru uzanan şehirler ve topluluklar inşa etmek için yapılması gereken birçok iyileştirme vardır. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar ne anlama gelir, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisi nedir ve örnek uygulamaları nelerdir sorularının cevaplarını bu yazımızda… Okumaya devam et Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Geleceğin Yaşam Alanları

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Haziran 2022

Sosyal İnovasyon Nedir ve Neden Önemlidir?

Sosyal inovasyon, sosyal sorunlara yenilikçi çözümler getirerek bireysel ve toplumsal refahın artırılması anlamına gelmektedir. Kısacası, sosyal sorunlara nasıl daha iyi ve etkili çözümler getirilebilir sorusu odak noktasıdır. Girişimcilik ve inovasyonun sosyal boyutta birleşimi ile ortaya çıkan sosyal inovasyon sayesinde hem sosyal hem de ekonomik fayda yaratılmaktadır. Sorunlara üretilen etkili çözümler adil ve sürdürülebilir bir gelecek… Okumaya devam et Sosyal İnovasyon Nedir ve Neden Önemlidir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
3 Haziran 2022

Döngüsel Ekonomi Modeli: Tanımı, Faydaları ve Önemi

Döngüsel ekonomi, ürünlerin yaşam döngüsünün iyileştirilmesini amaçlayan bir üretim ve tüketim modelidir. Bu model sayesinde ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca meydana gelen atıkları en aza indirmek amaçlanır. Geleneksel, lineer veya doğrusal olarak adlandırılan ekonomi modelinde ham maddelerin kullanılması, ürünlerin tüketilmesi ve geri dönüşümü yapılmayan atıklar çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Döngüsel ekonomi modeline geçiş ile daha… Okumaya devam et Döngüsel Ekonomi Modeli: Tanımı, Faydaları ve Önemi

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
30 Mayıs 2022

Temiz Enerji Nedir?

Temiz enerji, yenilenebilir ve sıfır emisyon üreten kaynaklardan elde edilen ve kullanıldığında atmosferi kirletmeyen çevre dostu enerji türüdür. Aynı zamanda, enerji verimliliği sonucu tasarruf edilen enerjiye de verilen addır. Güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik, rüzgâr enerjisi ve hidrojen enerjisini temiz enerji kaynaklarına örnek olarak verebiliriz. Temiz enerji kaynaklarının en büyük özelliği çevreye yönelik… Okumaya devam et Temiz Enerji Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
27 Mayıs 2022

Sosyal Sürdürülebilirlik Nedir ve Hangi Kriterleri Kapsar?

Sosyal sürdürülebilirlik, hem günümüzde hem de gelecekte sağlıklı ve yaşanabilir bir toplum inşa edebilme yeteneğini ifade eder.   Sosyal sürdürülebilirliğin odak noktası insan ve toplumdur. Sürdürülebilir kalkınmanın çevresel ve ekonomik boyutu ile yakından ilişkilidir. Geleceğe güvenle bakmanın sosyal kriterleri, sosyal sürdürülebilirlik boyutu kapsamına girmektedir. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanabildiği toplulukların eşitlik, çeşitlilik ve yaşam kalitesi gibi kriterler doğrultusunda… Okumaya devam et Sosyal Sürdürülebilirlik Nedir ve Hangi Kriterleri Kapsar?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
23 Mayıs 2022

SBTi (Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi) Nedir?

SBTi (Science Based Targets initiative), yani Bilimsel Tabanlı Hedefler girişimi; CDP, UN Global Compact, WRI ve WWF arasında yapılan iş birliği sonucunda kurulmuştur.   2015 yılında kurulan SBTi, firmaların Paris Anlaşması ile uyumlu bir şekilde sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmaktadır.   Paris Anlaşması sonucunda ortaya konan küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma hedefi ile küresel dönüşümün… Okumaya devam et SBTi (Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi) Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
18 Mayıs 2022

EU Ecolabel (Eko Etiket) Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

EU Ecolabel, çevreci ürün ve servislerin belirlenmesi ve müşteriler tarafından kolayca tanınması için geliştirilmiş bir eko etiket sertifika programıdır. Yani, ürünlerin doğaya etkilerin az olduğunu gösteren bir çevre etiketidir. Eko etiket sayesinde döngüsel ekonomiye geçişi kolaylaştıran ve çevreye daha az etki bırakan ürünler belirlenmektedir. 1992 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen EU Ecolabel, gönüllülük esaslı… Okumaya devam et EU Ecolabel (Eko Etiket) Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
16 Mayıs 2022

Havacılıkta Sürdürülebilirlik: Sektörde Yeşil Dönüşüm

Havacılık, küreselleşen dünyada önemli bir yere sahip olan ulaşım alanında vazgeçilemez çözümler sunmaktadır. Ne yazık ki, artan uçuş kapasitesi ve sayısı ile çevreye verilen zarar giderek artmaktadır. Havacılıkta sürdürülebilirlik, uçuşların artan çevresel etkisin yönetilmesi ile sağlanabilecektir. Ayrıca, sürdürülebilirliğin sosyal ve ekonomik boyutlarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Uçuşlar, küresel karbon dioksit (CO2) emisyonlarının %2,5’ine sebep… Okumaya devam et Havacılıkta Sürdürülebilirlik: Sektörde Yeşil Dönüşüm

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
13 Mayıs 2022

Sürdürülebilir Finans Nedir? ESG Kriterleri Nelerdir?

Sürdürülebilir finans; finansal sistemin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini kapsayacak bir şekilde geliştirilmesi amacıyla kullanılan bir kavram. Finansman sağlanırken bu kriterlerin göz önünde bulundurulması, sürdürülebilir bir şekilde kaynak sağlandığı anlamına gelmektedir. Böylece, daha sorumlu bir finansal sistem oluşturularak sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapmak amaçlanıyor. Sürdürülebilir finans sayesinde Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma… Okumaya devam et Sürdürülebilir Finans Nedir? ESG Kriterleri Nelerdir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
9 Mayıs 2022

Tükenmeyen Enerji Kaynakları Nelerdir?

Nüfus artışı ve sanayileşme sonucunda enerji ihtiyacında artış meydana gelmiştir. Enerji ihtiyacının büyük bir çoğunluğu sınırlı olan fosil yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. Fosil yakıtların düzensiz ve aşırı kullanımı sonucunda hava kirliliği ve ormanların tahrip edilmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada devreye giren ve sınırsız olan enerji kaynakları, daha temiz bir geleceğin mümkün olduğunu göstermektedir. Tükenmeyen… Okumaya devam et Tükenmeyen Enerji Kaynakları Nelerdir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
5 Mayıs 2022

Su Ayak İzi Hesaplama

Su ayak izi hesaplama, insan faaliyetlerinin çok fazla su tüketir ve kirletir durumda olması sonucu yapılan ve belli aşamalar sonrasında gerçekleştirilen emisyon ölçümüdür. Su kullanımının çoğu küresel ölçekte tarımsal üretimde gerçekleşmektedir, ancak endüstriyel ve evsel sektörlerde de tüketilen ve kirlenen önemli miktarda su bulunmaktadır. Su tüketimi ve kirlilik, sulama, banyo yapma, yıkama, temizleme, soğutma ve… Okumaya devam et Su Ayak İzi Hesaplama

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
27 Nisan 2022

Bireyin Karbon Ayak İzini Ne Küçültür? En Etkili 13 Yol

Karbon ayak izi, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının karbondioksit cinsinden ölçüsüdür. Çevresel etkiyi ölçülebilir kılan karbon ayak izi, küresel ısınmaya karşı pratik çözümler üretmeye yardımcı oluyor. Dünyaya verilen zararın bir göstergesi olması, bu zararı azaltma yolunda atılacak rasyonel adımları belirlemeyi kolaylaştırıyor.  Bireysel olarak karbon ayak izinin küçültülmesi iklim değişikliğiyle mücadele etmenin temelinde yer alıyor.… Okumaya devam et Bireyin Karbon Ayak İzini Ne Küçültür? En Etkili 13 Yol

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
21 Nisan 2022

Günümüzün ve Geleceğin Anlayışı: Sürdürülebilir Tasarım

Semtrio olarak “Bilimsel Tabanlı Hedefler” webinarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. 

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
11 Nisan 2022

Su Ayak İzi Renk Türleri Nelerdir?

Semtrio olarak “Bilimsel Tabanlı Hedefler” webinarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. 

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
4 Nisan 2022

Ekolojik Ayak İzini Azaltmak İçin Neler Yapılabilir? 9 Yöntem

Ekolojik ayak izi, insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevresel etkinin gösterilmesi için geliştirilmiş bir kavramdır. İnsan faaliyetleri, enerji ihtiyacından tüketim alışkanlıklarına kadar birçok alanda ekosistem üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Doğal kaynakların kendini yenileme özelliğine zarar vermemek için bu etkilerin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Büyük bir ekolojik ayak izi, doğada bulunan kaynaklardan çok daha fazlasının tüketildiği… Okumaya devam et Ekolojik Ayak İzini Azaltmak İçin Neler Yapılabilir? 9 Yöntem

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
1 Nisan 2022

Life Cycle Assessment (LCA) Nedir?

İklim değişikliği sadece doğayı ve ekosistemi değil, toplumsal dinamikleri de etkilemektedir. İklim odaklı riskler, bireysel ve kurumsal davranışlarda değişiklikler meydana getirmektedir. Bireysel boyutta artan çevre bilinci, tüketim alışkanlıklarını şekillendirmektedir. Kurumsal anlamda ise değişen sektörel dinamikler sonucunda firmalar çevresel etkilerini azaltmaya çalışmaktadır. Çevresel etkilerin azaltılabilmesi için önce somut bir şekilde hesaplama yapılması gerekir. Life Cycle Assessment… Okumaya devam et Life Cycle Assessment (LCA) Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
30 Mart 2022

Karbon Ayak İzi Neden Ve Nasıl Artar?

Karbon ayak izi, emisyonların çevreye verdiği zararı ölçmek için kullanılan bir kavramdır. İnsan faaliyetleri sonucunda salınan sera gazlarının toplamı, karbon ayak izini oluşturur. Birim karbondioksit (CO2) cinsinden ölçülür. İklim krizi ile mücadele etmek için karbon ayak izinin küçültülmesini gerektirmektedir. Karbon ayak izini arttıran olayların neler olduğunu bilmek, hangi alanlarda önlem alınması gerektiği konusunda yol gösterecektir.… Okumaya devam et Karbon Ayak İzi Neden Ve Nasıl Artar?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
28 Mart 2022

Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir kalkınma; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğine zarar vermeden kalkınmayı sağlama anlamına gelmektedir.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
25 Mart 2022

Sürdürülebilirliğin 3 Boyutu ve Özellikleri

İnsan faaliyetlerinin doğaya verdiği zararı önleme ve dünyanın geleceğini güvence altına alma, sürdürülebilirliğin temelini oluşturmaktadır.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
21 Mart 2022

Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?

Temiz enerji kaynakları, yenilenebilir olan ve enerjiye dönüştürülürken çevreye zarar vermeyen kaynakları ifade etmektedir.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
14 Mart 2022

Su Ayak İzini Azaltmak İçin Neler Yapılmalı? 13 Pratik Yöntem

Su ayak izini azaltmak için neler yapılabilir diye merak mı ediyorsunuz? Doğrudan ve dolaylı su kullanımınızı azaltmaya yardımcı olacak 13 pratik yöntemi listeledik.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Mart 2022

Ortak Geleceğimiz: Brundtland Raporu Nedir?

Brundtland Raporu nedir ve sürdürülebilir kalkınma hakkında nasıl bir yaklaşım ortaya koymuştur sorularının cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Ekim 2021

Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Raporu Nedir? Sürdürülebilirlik Raporları, firmaların proje ve faaliyetleri sonucu doğada bıraktıkları etkileri, bunların doğa ve firma üzerinde yarattığı riskleri ve bu riskleri nasıl yöneteceklerini belgeleyen raporlardır. Sürdürülebilir bir gelecek için yapılacak çalışmalar her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu nedenle de sürdürülebilirlik çalışmaları, özellikle 2000’li yıllarla birlikte genel şirket politikaları arasına girmiştir. Firmaların geleceklerine dair… Okumaya devam et Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Ekim 2021

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sürdürülebilirlik Nedir? Sürdürülebilirlik kavramı, genel anlamıyla, devamlı olarak var olabilme demektir. 21. yüzyılda ise daha çok, insanlığın doğal kapasitenin sınırlarına göre yaşayabilmesi ve doğal kaynakların devamlılığını sağlayacak dengeli bir ortam yaratabilmesi anlamına gelir. Günümüz çevresel sorunları karşısında insanların, şirketlerin, ülkelerin yaşam biçimleri sonucu doğada bıraktıkları etkileri anlayabilmeleri ve zararları minimum orana indirebilmeleri için sosyo-politik önlemler… Okumaya devam et Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Ekim 2021

Karbon Saydamlık Projesi CDP Nedir?

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Nedir? Karbon Saydamlık Projesi, resmi kullanımıyla CDP (Carbon Disclosure Project), büyük şirketlerin karbon salınımları hakkında onlardan bilgi toplamak ve bu bilgilerin sonuçlarını paylaşmak için 2000 yılında İngiltere’de kurulan uluslararası bir organizasyondur. CDP, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın en büyük nedeni olan sera gazı salınımlarının büyüklüğünü öğrenip paylaşarak hem şirketlerin salınımları azaltmaları için aracı… Okumaya devam et Karbon Saydamlık Projesi CDP Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Ekim 2021

Yeşil Bina Danışmanlığı

Yeşil Bina Nedir? Yeşil Bina Danışmanlığı Nasıl Verilir? Nüfus artışı, kentleşme ve sanayi devrimi; sınırlı doğal kaynakların kontrolsüz tüketimi, karbon ayak izinde artış ve doğal yaşam dengelerinin bozulmasına neden olmuştur. Bu etkilerin kaynaklarından biri; inşaat ve işletme aşamalarındaki faaliyetleri sebebiyle binalardır. İşte bu nedenle çevreye verilen zararın azaltılması ve kontrol altına alınabilmesi için alınan önlemlerden… Okumaya devam et Yeşil Bina Danışmanlığı

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Ekim 2021

Yeşil Bina Sertifikası Nasıl Alınır?

Yeşil Bina Nedir? Sanayi devrimi, kentleşme ve hızlı nüfus artışı; kullanılabilir doğal kaynakların azalması, küresel ısınma ve doğal dengenin bozulması gibi yaşamın devamlılığını tehdit eden temel sorunlara neden olmuştur. Dünyada sınırlı miktarda bulunan doğal enerji kaynaklarına talep artmış, bu talep ise ulaşılabilir temiz su miktarını azaltmış, biyolojik kapasiteyi düşürmüş ve küresel ısınmasının en büyük nedeni… Okumaya devam et Yeşil Bina Sertifikası Nasıl Alınır?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Ekim 2021

LEED Sertifikası Nasıl Alınır?

LEED Nedir? LEED, yani “Leadership in Energy and Environmental Design”, dünyada ve aynı zamanda Türkiye’de en çok tercih edilen yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin başında gelmektedir. Türkçe’ye “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımlarda İlerleme” olarak çevrilmiştir. Binaların yapılarını çevre dostu seviyelerine göre değerlendiren sistem; enerji kullanımı, çevreye etkisi, içinde bulunan insanların konforu gibi kriterlere dayanarak binaları derecelendirir ve… Okumaya devam et LEED Sertifikası Nasıl Alınır?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Ekim 2021

Karbon Döngüsü Nedir?

Madde Döngüleri ve Enerji Akışı Nedir? Karbon döngüsünü açıklamadan önce kısaca madde döngüleri ve enerji akışından bahsetmek gerekir. Canlıların yapısına katılan ve yaşamın temel unsurlarından olan su, oksijen, karbon, azot, fosfor gibi inorganik maddelerin canlı ve cansız ortamlar arasında yaptığı sürekli dolaşıma madde döngüsü denir. Döngüye katılan maddelerin toplam miktarı, Dünya’da milyonlarca yıldan beri neredeyse… Okumaya devam et Karbon Döngüsü Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Ekim 2021

Su Döngüsü Nedir?

Doğada madde döngüleriyle yaşamın devamlılığını sağlayan bir hareketlilik vardır. Su döngüsü de oksijen döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü gibi bu hareketliliğin bir parçasıdır. Suyun yerküre, suküre ve atmosfer arasında buharlaşma, yoğunlaşma, yağış, akış gibi aşamalardan geçerek sürekli bir döngü halinde bulunma durumuna Su Döngüsü denir. Aynı zamanda hidrolojik döngü adıyla da bilinen su döngüsü, iklimsel olayları ve yaşamın sürekliliğini belirleyen… Okumaya devam et Su Döngüsü Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Ekim 2021

Ülkelerin Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi, belirli bir zaman dilimde gerçekleşen insan faaliyetleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan ve atmosfere yayılan sera gazlarının karbondioksit (CO2) eşdeğeri ile hesaplanmasıdır. Bu gazların ortaya çıkmasını CO2 emisyonu yani yayılımı şeklinde de adlandırırız. CO2 emisyonunun hesaplanması veya karbon ayak izi, genellikle yıl bazında yapılır ve ton birimiyle gösterilir. İnsan faaliyetleri… Okumaya devam et Ülkelerin Karbon Ayak İzi

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
8 Ekim 2021

Ekolojik Ayak İzi Nedir?

Ekolojik ayak izi kavramı, insan faaliyetleri sonucu bozulan ekosistem dengelerini hesaplamak ve ekosisteme geri kazandırılması gereken miktarı belirleyebilmek için geliştirilmiş bir yöntemdir. Başka bir ifadeyle, insanların hem doğadan talep ettikleri kaynaklar hem de doğal dengeyi bozmaları karşısında, sürdürülebilir bir gelecek için gerekecek “dünya sayısı”nı hesaplar. Sanayileşen toplumların üretim ve tüketim faaliyetleri, hızlı ve büyük miktarlarda üretim… Okumaya devam et Ekolojik Ayak İzi Nedir?

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Ekolojik ve Karbon Ayakizi Nedir?

Ekolojik ayak izinin en büyük etmeni olan karbon ayak izi, ciddi çalışmalar ile açıklanması ve azaltmak için çözüm bulunması gereken oldukça önemli bir doğa tahribatı ölçüsüdür.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Birincil Karbon Ayak İzi Nedir?

Birincil karbon ayak izi, kişilerin veya kurumların faaliyetlerinde kullanmak üzere yaktıkları fosil yakıtlardan dolayı ortaya çıkan karbon gazı salınımlarının hesaplanması ile ortaya çıkar.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Karbon Ayak İzini Etkileyen Faktörler

Karbon emisyonları temelde doğal gaz, kömür, petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu oluşur. Fosil yakıtlar karbon içerirler ve yakılmaları sonucunda bu karbon açığa çıkar. Bu durumu etkileyen bireysel ve kurumsal nedenleri sizin için listeledik.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır? En Etkili 20 Yöntem

Bireysel karbon ayak izini düşürmek ve doğal kaynaklara saygılı yaşayabilmek için izlenebilecek 20 adımı sizin için listeledik.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Bir kişinin, ulusun ya da organizasyonun karbon ayak izi; sera gazı emisyonu, yaşam döngüsü değerlendirmeleri veya karbon muhasebesi olarak adlandırılan diğer hesaplama yöntemleriyle ölçülebilir. Karbon ayak izinin büyüklüğü belirlendiğinde onu azaltmak için stratejiler de geliştirilebilir.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Karbon Ayak İzinin Sebepleri

Karbon ayak izi terimi,  bir organizasyon, etkinlik veya ürün tarafından doğrudan veya dolaylı olarak salınan karbon miktarını hesaplama çalışmasıdır.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

LEED v.4 ve Bina LCA Değerlendirmesi

LEED v.4’te belirtilen 6 adet çevresel etki kategorisi vardır ve en az 3’ünde bu azalım sağlanmalı ve bu kategorilerden biri Küresel Isınma Potansiyeli(GWP) olmalıdır.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Gıda Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Sürdürülebilirlik tüm dünyada şirketlerin karar alma mekanizmalarını etkileyen önemli bir indikatör haline geldi.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

LEED Sertifikası Hakkında Bilgilendirme

Tüm dünyada en çok kullanılan sınıflandırma sistemi olan LEED, yeşil binaların derecelendirilmesinde ortak bir paydayı ifade etmektedir.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Döngüsel Ekonomiye Doğru: RHODOLIVE Zeytin Karasuyundan Gıda Üretimi

RHODOLIVE Proje başlangıç toplantısı 5-6-7 Haziran 2018 tarihlerinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden Laleli Zeytinyağı üretim tesislerinde tüm proje paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye ve 7 farklı Avrupa ülkesinden partnerlerin yer aldığı RHODOLIVE projesi, ERA CoBioTech European Union’s Horizon 2020 tarafından desteklenmekte ve Zeytin Karasuyunun proses edilerek atık su döngülerinden geri kazanılıp gıda katkı maddesi olarak üretimini… Okumaya devam et Döngüsel Ekonomiye Doğru: RHODOLIVE Zeytin Karasuyundan Gıda Üretimi

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Kurumsal Yaşam Döngüsü Raporlanması (OLCA)

O-LCA kurumsal aktiviteler kaynaklı çevresel etkilerin ölçümü, takip edilmesi, değerlendirilmesi ve azaltımıdır.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

EPD Nedir?

EPD belgesi ürünlerin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerin, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir biçimde iletişimini sağlayan, bağımsız doğrulanmış ve tescil edilmiş belgedir.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Yeşil Bina Önemi

Yeşil bina tam olarak nedir? Yeşil bina adından da anlaşılabileceği yeşili ve doğayı koruyan binalar anlamına gelmektedir.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Yeşil Bina Sertifikası Önemi

Yeşil bina çevreyle uyumlu, verimli ve gerekli enerji tüketimine sahip her türlü yapıya verilen isimdir.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi, insanların kullandıkları ürünlerle ve yaptıkları ile çevreye, doğaya verdikleri zarardır.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Eko Etiket Yönetmeliği

Eko etiket uygulaması dayeşil bina gibi çevre dostu uygulamalardan bir tanesidir. Eko etiket, doğaya ve çevreye zarar vermeyen ürünlerin üzerine basılan etiket anlamına gelmektedir.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Sektörde İlk Sürdürülebilirlik Raporlaması

Yarım asır önce kurulan Nadir Metal Rafineri Sürdürülebilirlik Raporunda, Nadir Metal Müşteri ilişkileri, tedarik ve değer zinciri, paydaş ilişkileri, sorumluluk anlayışı, insan hakları, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, su- enerji yönetimi ve sera gazı hesaplamalarını ve sürdürülebilirlik ilkelerinin tümüne yer verilmektedir.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Sektörün İlk EPD – Çevresel Ürün Beyannamesi

Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Dünya’da ve Türkiye’de ilk olarak EPD – Çevresel Ürün Beyannamesi almaya hak kazandı.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

ISKO™: EU ve Nordic Ecolabel ile Dünya’da İlk ve Tek Denim Üreticisi

Nordic Swan hem de EU Ecolabel lisanslarını alan ISKO™ Dünya’da kendi sektöründe ekolojik üretime geçiş yapan ve bu özelliğini iki farklı kurumdan belgeleyen tek üretici.

Devamı
Blog-Post-Card-Mockup
6 Ekim 2021

Karbon Ayak İzi Hesaplama Yöntemleri

Karbon Ayak İzi Nedir ve Neden Hesaplanır? Karbon ayak izi; insanların ulaşım, ısınma faaliyetleri, enerji tüketimi veya satın aldığı her ürün ve hizmetin sonucunda atmosfere yayılan sera gazlarının, karbondioksit (CO2) eşdeğeri ile ölçümüdür. Bir başka ifadeyle, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler veya aldığımız ürün ve hizmetin gerçekleştirilmesi, üretilmesi için harcanan enerjinin atmosfere yaydığı karbondioksit miktarını hesaplama çalışmasıdır.… Okumaya devam et Karbon Ayak İzi Hesaplama Yöntemleri

Devamı
Blog-Post-Post-Thumbnail
22 Şubat 2023 5 min
AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)
Blog-Post-Post-Thumbnail
26 Ağustos 2022 11 min
İklim Değişikliği Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
19 Ağustos 2022 8 min
Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru
Blog-Post-Post-Thumbnail
15 Ağustos 2022 12 min
Biyoçeşitlilik: Nedir ve Neden Önemlidir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
9 Ağustos 2022 7 min
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi: Borsada Kurumsal Sürdürülebilirlik
Blog-Post-Post-Thumbnail
5 Ağustos 2022 11 min
Fosil Yakıtlar: Tanımı, Kullanım Alanları ve Zararları
Blog-Post-Post-Thumbnail
1 Ağustos 2022 12 min
Sürdürülebilir Kalkınma: Tanımı ve Boyutları
Blog-Post-Post-Thumbnail
27 Temmuz 2022 14 min
Yenilenebilir Enerji Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
19 Temmuz 2022 7 min
Sera Etkisi Yapan Gazlar Nelerdir ve Nasıl Azaltılır?
Blog-Post-Post-Thumbnail
14 Temmuz 2022 7 min
Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
7 Temmuz 2022 8 min
Temiz ve Yenilenebilir Enerji Üretmek: Güneş Enerji Santralleri
Blog-Post-Post-Thumbnail
29 Haziran 2022 13 min
Sürdürülebilir Bir Tasarım Felsefesi: Permakültür
Blog-Post-Post-Thumbnail
27 Haziran 2022 7 min
Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Nasıl Hazırlanır?
Blog-Post-Post-Thumbnail
24 Haziran 2022 11 min
Ayak İzi Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
22 Haziran 2022 15 min
ESG Kriterleri: Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Odaklı Yatırımlar
Blog-Post-Post-Thumbnail
20 Haziran 2022 9 min
Karbon ve CO2 (Karbondioksit) Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
17 Haziran 2022 11 min
Karbon (CO2) Emisyonu Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
13 Haziran 2022 9 min
Çevresel Sürdürülebilirlik: Tanımı ve Kapsadığı Alanlar
Blog-Post-Post-Thumbnail
10 Haziran 2022 8 min
Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir ve Boyutları Nelerdir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Haziran 2022 9 min
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Geleceğin Yaşam Alanları
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Haziran 2022 7 min
Sosyal İnovasyon Nedir ve Neden Önemlidir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
3 Haziran 2022 8 min
Döngüsel Ekonomi Modeli: Tanımı, Faydaları ve Önemi
Blog-Post-Post-Thumbnail
30 Mayıs 2022 7 min
Temiz Enerji Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
27 Mayıs 2022 8 min
Sosyal Sürdürülebilirlik Nedir ve Hangi Kriterleri Kapsar?
Blog-Post-Post-Thumbnail
23 Mayıs 2022 8 min
SBTi (Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi) Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
18 Mayıs 2022 7 min
EU Ecolabel (Eko Etiket) Nedir ve Nerelerde Kullanılır?
Blog-Post-Post-Thumbnail
16 Mayıs 2022 7 min
Havacılıkta Sürdürülebilirlik: Sektörde Yeşil Dönüşüm
Blog-Post-Post-Thumbnail
13 Mayıs 2022 8 min
Sürdürülebilir Finans Nedir? ESG Kriterleri Nelerdir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
9 Mayıs 2022 8 min
Tükenmeyen Enerji Kaynakları Nelerdir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
5 Mayıs 2022 22 min
Su Ayak İzi Hesaplama
Blog-Post-Post-Thumbnail
27 Nisan 2022 7 min
Bireyin Karbon Ayak İzini Ne Küçültür? En Etkili 13 Yol
Blog-Post-Post-Thumbnail
21 Nisan 2022 7 min
Günümüzün ve Geleceğin Anlayışı: Sürdürülebilir Tasarım
Blog-Post-Post-Thumbnail
11 Nisan 2022 16 min
Su Ayak İzi Renk Türleri Nelerdir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
4 Nisan 2022 8 min
Ekolojik Ayak İzini Azaltmak İçin Neler Yapılabilir? 9 Yöntem
Blog-Post-Post-Thumbnail
1 Nisan 2022 8 min
Life Cycle Assessment (LCA) Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
30 Mart 2022 7 min
Karbon Ayak İzi Neden Ve Nasıl Artar?
Blog-Post-Post-Thumbnail
28 Mart 2022 6 min
Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Blog-Post-Post-Thumbnail
25 Mart 2022 7 min
Sürdürülebilirliğin 3 Boyutu ve Özellikleri
Blog-Post-Post-Thumbnail
21 Mart 2022 6 min
Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
14 Mart 2022 7 min
Su Ayak İzini Azaltmak İçin Neler Yapılmalı? 13 Pratik Yöntem
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Mart 2022 6 min
Ortak Geleceğimiz: Brundtland Raporu Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Ekim 2021 7 min
Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Ekim 2021 6 min
Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Ekim 2021 7 min
Karbon Saydamlık Projesi CDP Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Ekim 2021 8 min
Yeşil Bina Danışmanlığı
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Ekim 2021 8 min
Yeşil Bina Sertifikası Nasıl Alınır?
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Ekim 2021 7 min
LEED Sertifikası Nasıl Alınır?
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Ekim 2021 7 min
Karbon Döngüsü Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Ekim 2021 7 min
Su Döngüsü Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Ekim 2021 6 min
Ülkelerin Karbon Ayak İzi
Blog-Post-Post-Thumbnail
8 Ekim 2021 7 min
Ekolojik Ayak İzi Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 7 min
Ekolojik ve Karbon Ayakizi Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 6 min
Birincil Karbon Ayak İzi Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 7 min
Karbon Ayak İzini Etkileyen Faktörler
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 7 min
Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır? En Etkili 20 Yöntem
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 6 min
Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 7 min
Karbon Ayak İzinin Sebepleri
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 2 min
LEED v.4 ve Bina LCA Değerlendirmesi
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 2 min
Gıda Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 1 min
LEED Sertifikası Hakkında Bilgilendirme
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 1 min
Döngüsel Ekonomiye Doğru: RHODOLIVE Zeytin Karasuyundan Gıda Üretimi
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 3 min
Kurumsal Yaşam Döngüsü Raporlanması (OLCA)
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 4 min
EPD Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 2 min
Yeşil Bina Önemi
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 2 min
Yeşil Bina Sertifikası Önemi
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 6 min
Karbon Ayak İzi Nedir?
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 2 min
Eko Etiket Yönetmeliği
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 5 min
Sektörde İlk Sürdürülebilirlik Raporlaması
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 1 min
Sektörün İlk EPD – Çevresel Ürün Beyannamesi
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 2 min
ISKO™: EU ve Nordic Ecolabel ile Dünya’da İlk ve Tek Denim Üreticisi
Blog-Post-Post-Thumbnail
6 Ekim 2021 6 min
Karbon Ayak İzi Hesaplama Yöntemleri